9 בדצמבר 2013
YoRt3m

השוואת סוגי מתקפות

אחד הדברים הכי חשובים בקרבות פוקימונים זה לדעת להשוות בין סוכים,
אם להתקפה מסוג מסוים יש יתרון על הפוקימון המותקף הנזק יהיה גדול יותר ולהיפך.
הטבלה הזו מכילה את כל הסוגים וצרופי הסוגים האפשריים, ולאיזה נזק כל סוג של התקפה על כל סוג של פוקימון יגרם.

הוראות:
כל הסוגים שבשורה העליונה והתחתונה הם סוג המתקפה.
כל הסוגים שבטור השמאלי הם סוג הפוקימון המותקף.

מפתח:
x4– הנזק מוכפל ב-4
x2– הנזק מוכפל ב-2
x1– הנזק מוכפל ב-1
1/2– חצי נזק
1/4– רבע נזק
X– ללא נזק

search